Sunday, 27 November 2011

Objektif Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial

Objektif Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial adalah untuk membantu murid :
(i) membentuk pandangan yang positif tentang kesihatan reproduktif dan sosial untuk diri, keluarga dan masyarakat;
(ii) menyediakan maklumat yang perlu diketahui supaya murid mengambil berat tentang kesihatan seksual dan keluarga sebagai institusi asas manusia serta menyumbang kepada pemeliharaan integriti institusi kekeluargaan secara berterusan dan berkekalan; dan
(iii) memperoleh kemahiran membuat keputusan secara bijak dan bertanggungjawab tentang kesihatan dan tingkah laku seksual pada masa kini serta masa depan

No comments:

Post a Comment