Monday, 28 November 2011

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial merangkumi :
(i) Kesihatan diri dan reproduktif

  •  Aspek perkembangan dan perubahan fizikal, fisiologikal serta psikologikal semasa akil baligh, dan penjagaan kesihatan reproduktif.

(ii) Penyalahgunaan bahan

  •  Kesan buruk pengambilan bahan berbahaya iaitu rokok, dadah, inhalan dan alkohol, serta kemahiran berkata ‘TIDAK’.

(iii) Kemahiran pengurusan mental dan emosi

  •  Kemahiran pengurusan konflik dan stres dalam diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat.
(iv) Kekeluargaan
  •  Kepentingan institusi perkahwinan, kekeluargaan, peranan dan tanggungjawab ahli dalam keluarga.
(v) Perhubungan
  •  Kepentingan etiket perhubungan dan kemahiran interpersonal yang positif dalam persaudaraan serta persahabatan.
(vi) Pencegahan penyakit
  •  Pengetahuan dan kemahiran mengurus kesihatan daripada penyakit berjangkit, tidak berjangkit, genetik, keturunan dan mental.
(vii) Keselamatan
  •  Langkah-langkah keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam, serta akta perlindungan bagi kanak-kanak, gadis dan wanita.

No comments:

Post a Comment