Tuesday, 29 November 2011

Penilaian

PENILAIAN
1. Kaedah Penilaian

 •  Pemerhatian dan penilaian berterusan
 •  Penilaian fizikal secara berkala
 •  Penilaian hasil kerja
 •  Senarai semak
 •  Lisan

2. Kekerapan Penilaian

 • Penilaian dijalankan sepanjang masa.

3. Ciri-ciri Penilaian

 •  Penilaian secara menyeluruh
 • Perkara yang dinilai merangkumi penguasaan pengetahuan, penerapan sikap, penguasaan kemahiran, status kesihatan dan amalan harian
 •  Criterion-based evaluation dan bukan perbandingan antara murid
 •  Proses dan kaedah penilaian tidak terlalu rumit.
4. Penggunaan Hasil Penilaian

 • Penilaian Pendidikan Kesihatan dirancang dan dikendalikan oleh guru di peringkat sekolah. Hasil penilaian digunakan untuk tindakan susulan bagi meningkatkan pembelajaran murid dan memperbaiki pengajaran guru. Pelaporan perlu dibuat di peringkat sekolah untuk memberi maklum balas kepada murid,ibu bapa dan guru lain.

No comments:

Post a Comment