Pendidikan Kesihatan Tahun 1

OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN SATU
Pada akhir pembelajaran, murid dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan :
1. Menjaga kebersihan tubuh badan;
2. Mengambil makanan dan minuman yang cukup, bersih serta selamat;
3. Mengenali ubat;
4. Mengurus emosi;
5. Menghormati diri, ibu bapa, ahli keluarga dan orang lain;
6. Menjalin perhubungan yang sihat dan berkekalan;
7. Mencegah jangkitan penyakit berjangkit; dan
8. Menjaga keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam.

Berikut merupakan Standard Prestasi Pendidikan Tahun 1 yang mengandungi band, pernyataan standard, deskriptor dan evidens.

Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 1