Pendidikan Kesihatan Tahun 2

OBJEKTIF PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN DUA
Pada akhir pembelajaran, murid dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan :
1. Mengenal pasti dan mengamalkan aspek-aspek yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat;
2. Menjauhkan diri daripada situasi dan sentuhan tidak selamat;
3. Memilih jenis makanan berkhasiat;
4. Mengamalkan gaya hidup sihat tanpa rokok, dadah dan alkohol;
5. Memahami dan mengurus perasaan mengikut situasi;
6. Mengenali perbezaan fizikal dan perawakan antara lelaki dan perempuan;
7. Menzahirkan perasaan kasih sayang terhadap Tuhan, diri, ibu bapa / penjaga, ahli keluarga, guru dan rakan;
8. Mengetahui jenis penyakit dan cara mencegah serta mengelak risiko penyakit;
9. Mengenal pasti dan mengamalkan aspek-aspek pencegahan kemalangan dan kecederaan; dan
10. Mengetahui cara meminta bantuan apabila berlaku situasi kecemasan.


Berikut merupakan link Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 2 .

Standard Prestasi Pendidikan Kesihatan Tahun 2